شارژ اینترنت از طریق کد *۷۸۸*

مشترک گرامی، شما میتوانید پس از انتخاب طرح مورد نظر هزینه طرح را از طریق کد USSD شارژ کنید. ازدو طریق میتوانید پرداخت را انجام دهید. شیوه شماره ۱: اول کد #۹۵۹۵*۹۷*۷۸۸* را شماره گیری میکنید و کلید ok (تماس) را فشار میدهید. ۱- پیامی مانند تصویر زیر برای شما نمایش داده میشود. مبلغ مورد … ادامه خواندن شارژ اینترنت از طریق کد *۷۸۸*